Archive for January, 2011

datalagring i praksis: politiraidet mot autistici

Tuesday, January 18th, 2011

Historien om politiraidet på den frivillige italienske organisasjonen Autistici er et praktisk eksempel på hvorfor Datalagringsdirektivet ikke bør innføres.

Autistici.org er en non-profit organisasjon som tilbyr betalingsfrie e-post og bloggtjenester laget for å være motstandsdyktige mot sensur.

Her er en kort oppsumering av saken:

  • Som ledd i tiltakene mot sensur ligger Autistici sine tjenester fordelt på servere over hele verden, og dataene ligger kryptert på disk.
  • Autistici logger ikke oppkoblinger og bevarer ingen personlig informasjon om sine brukere.
  • Ett av Autistici sine tjenere står i serverparken til en norsk organisasjon for fremmelsen av fri programvare.
  • Den 5. november 2010: Politiet beslaglegger en harddisk fra serverparken basert på en anmodning fra italiensk politi.
  • Anmodningen fra Italia navngir én e-postkonto og ber om innhold, innlogginger og endringer på gitte e-post konto.
  • Beslageleggelsens begrunnelse er en trusselsak.
  • Den italienske anmodningen beskriver det straffbare forhold som fornærmelser mot omdømmet til to ledere av den neo-fascistiske organisasjonen Casa Pound.
  • Norsk politi går utover anmodningen og tar speilkopi av to harddisker, som inneholder e-posten til 1500 brukere og kontoinformasjonen til 7000 brukere.
  • De beslaglage diskene inneholder ikke e-postkontoen nevnt i den utenlandske anmodningen.
  • Lignende andmodninger antas å ha blitt sendt til Autistici sine serverparker i Nederland og Sveits.

Onkel tar allerede for mange friheter med andres data. I dette tilfellet har 1500 uskyldige menneskers private e-post blitt rammet av en ransaking på vegne av en anmodning fra en fremmed nasjons interesser, innblandet i et forhold av tvilsom legalitet, der siktede er en ukjent person.

Saken ruller videre for å undersøke beslagets lovlighet og sikre at kopiene ikke uleveres i sin helhet til italienske myndigheter.

Saken er også omtalt i:

Morsomme eksempler på fremtidig misbruk av DLD kan du finne på #DLDloggen.